Çocuk 6-7 yaşına geldiğinde süt dişlerinin arkasında sürekli 1. büyük azı dişleri sürmeye başlarlar. Sürmekte olan dişlerin çiğneyici yüzeyleri süt dişlerine oranla daha aşağıda konumlandığından diş fırçasının ileri geri hareketleriyle yeterli düzeyde temizlenemez. Sonuç olarak çiğneyici yüzeylerin üzerinde biriken ve temizlenmeden uzun süre kalan gıda artıkları nedeniyle bu bölgeler hızla çürür.
Çocuklara diş fırçalama eğitimi verilirken sürmekte olan dişlerin nasıl fırçalanacağı konusu üzerinde özellikle durulmalıdır. Sürmekte olan dişin bulunduğu bölgede diş fırçası diş dizisine yatay değil dik bir şekilde konumlandırılmalı ve çiğneyici yüzey ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır.
Günde iki kez tekrarlanan bu basit işlem çocuklarda çok sık görülen çiğneyici yüz çürüklerinin önlenmesini sağlar.