20 yaş dişleri ağızda en son süren ve en arkada kalan dişlerdir.
Herkes de bulunmayabilir bazen sadece alt veya üst çenede bulunabilir.
Normal dişlerden daha farklı formlarda ve daha fazla kök sayısında sürebilirler.

Eğer normal şekilde sürmüşler ise normal diş olarak değerlendirilirler ve ağızda bakılmaları koşulu ile tutulurlar. Bu durumda çiğnemeye katılırlar veya diğer azı dişlerinin kaybında ortodontik tedavi sonrası görev alabilirler.

Ancak çoğu zaman yer darlığına bağlı olarak süremezler, kemik veya dişeti altında gömülü veya yarı gömülü halde kalabilirler. Bazende pozisyonları bozuk olabilir. Ayrıca temizlenmeleri zor dişlerdir sürseler bile çürüyebilirler.

Yer darlığı durumunda çıkmaya çalışırlarken mevcut dişleri de çarpıklaştırabilirler.

Bu gibi durumiarda dişlerin çekilmesi uygun olacaktır. İşlem ya normal diş çekimi şeklinde yada küçük bir operasyon ile olacaktır.

bu işlem geciktirilmemelidir. Yoksa tekrarlayan enfeksiyonlar ve yüzde şişme ağrılar kaçınılmaz olur. Buda tedaviyi zorlaştırır.