Gelişen teknolojiler sonucunda ortodontik tedavilerin çoğunluğu diş çekmeden yapılabilmektedir. Ancak çok şiddetli çapraşıklık vakaları gibi vakalarda ideal sonucu almak ve tedavi sonrası nüksü önlemek için diş çekimi kaçınılmaz olur. Diş çekimi yapılan tedavilerde genellikle 1. küçükazı dişleri çekilir. Ortodontik tedavi bittiğinde çekim yapılan bölgede dişler arasında en ufak bir boşluk kalmaz ve dişler düzgün bir şekilde sıralanır.